Rapport om planværksted
2/7/2003

Først i den forløbne uge har vi fået tilsendt "Borgernes dispositionsplan for Mårslet", altså rapporten fra planværksteds møderne i februar måned.
Da jeg ved at flere venter på skriftet, har jeg straks kontaktet Stadsarkitektens kontor for at få flere eksemplarer og/eller få den lagt ud på webben. Det har jeg imidlertid fået afslag på.
Skriftet er kun sendt til den kreds af borgere der deltog i alle 3 planværksteds møder, med det formål, at få rettet evt. fejl i forhold til det vedtagne. Dette skal ske inden udgangen af juli, og først derefter vil den blive overdraget til politikerne og til debat blandt en større kreds af borgere.
Så hav tålmodighed!

Venlig hilsen
Anne Worm
Formand for Mårslet Fællesråd

email