Stiforbindelserne mellem Hørretløkken og Præstegårdsvej -
5/7/2003

I oktober 2002 blev der afholdt et møde for at finde en løsning på stiproblematikken omkring Hørretløkken, specielt med henblik på skoleveje.
I mødet deltog en medarbejder fra Århus Kommunes Vejkontor, grundejere fra de berørte stikveje, grundejerforeningen Præstegårdsvej Vest, BO 83 og andre repræsentanter for beboerne på Hørretløkken samt fra Fællesrådet.

Mødet vedtog at åbne stiforbindelser mellem Hørretløkken og Præstegårdsvej ved nr. 26-28 og ved nr. 58-60, betinget af, at kommunen sørgede for at få lovgrundlaget for stierne bragt i orden, samt at der blev opsat forskudte bomme udfor stierne for at hindre hurtig trafik. Adgangen har i den mellemliggende periode været spærret af dels et plankeværk, dels en beplantning.

Kommunen har nu (20. juni) færdigbehandlet sagen og bragt lovgrundlaget i orden (dispensationer fra lokalplan nr. 573), og sagen er sendt til Vejkontoret til udførelse.
Dette betyder at spærringerne nu er ulovlige.
Grundejerforeningen har taget skridt til at fjerne beplantningen ved nr. 58-60.
Vejkontoret har udsendt en plan for arbejdets udførelse til alle berørte parter. Det endelige arbejde med bommene er sat til udførelse af Vej- og Kloakveligeholdelsen i ugerne 32-33.

For at komme de hårdt plagede Hørretløkken-beboere til hjælp (de har været nødt til at tage en lang omvej over rundkørslen når de skulle i skole eller andet i Mårslet) påbegyndte Vej- og Kloakvedligeholdelsens folk en midlertidig åbning d. 30. juni. De blev imidlertid forhindret af en vred beboer fra stikvejen ved nr. 26-28, og måtte nedlægge arbejdet.

Vej- og Kloakvedligeholdelsen har nu valgt, at vente til efter sommerferien med at udføre arbejdet med plankeværket og lade det udføre af entreprenøren for byggemodningen på Hørretløkken.

Jeg beklager dybt, at der fortsat skal trækkes på Hørretløkken-beboernes tålmodighed.

Anne Worm
Formand for Mårslet Fællesråd