Lunt i svinget -
21/7/2003

Østjyllands whiskybælte. Med disse ord karakteriserer Århus Stiftstidendes lokale mand, Peter Nørskov, Mårslet i avisen i dag. Han tilbragte det halve af søndagen med at gå rundt i byen og snakke med folk. Anledningen var, at den årlige statistik "Nøgletal for postnumre 2003" igen i år udpeger Mårslet til at være det rigeste samfund i Østjylland - i hele det vestlige Danmark kun overgået af Vejle Ø, hvor den gennemsnitlige indkomst pr. husstand ved opgørelsestidspunktet var 530.000 kr. For Mårslet er det tilsvarende tal 526.000 kr.
Også sidste år toppede Mårslet den østjyske statistik. Da var gennemsnitsindkomsten 512.000 kr.
Forklaringen på det høje indkomstniveau angives at være, at der ikke i Mårslet er særlig mange almennyttige boliger, hvor man kan bo i mindre familie-enheder. Det betyder, at de mange børnefamilier med mindst to indkomster i parcelhusene trækker statistikken opad, mens der kun er få små familie-enheder til at trække nedad.


link