Hul i vejen, mens vi venter
22/7/2003

Det er ikke mangel på velvilje, når det store hul midt på Hørretvej ikke er blevet repareret et par uger efter, at sammenstyrtningen skete. Men ting tager tid, når det er sommer.
Derfor må trafikanterne i Mårslet foreløbig slå sig til tåls med hullet midt på Hørretvej. Det bliver repareret, så snart alle ledningsplanerne er i hus, lover Thyge Mortensen, Vejkontoret. De ledningsplaner, Vejkontoret venter på, skal vise, hvor blandt andet strøm, telefon og kloak er gravet ned, så man ikke forøger skaden ved at grave kabler over, når man går i gang med reparationen.

Thyge Mortgensen anslår, at der kan være tale om en sammenstyrtet kloak. Hvis en gammel kloak tærer, kan grus, sten og ler omkring den lige så stille forsvinde ind i kloakken. Så længe det er koldt i vejret, holder det.
Når det bliver varmt i vejret, forøges risikoen for sammenstyrtning.
Søren Madsen på Miljøkontoret oplyser, at der både går en regnvandsledning og en såkaldt fællesledning ned gennem Hørretvej. Regnvandsledningen tager primært overfladevand, når det regner, fællesledningen tager både spildevand og regnvand.
Ledningerne i Hørretvej er ca. 50 år gamle. Den slags ledninger, man lagde ned i 1960'erne, forventes at kunne holde i 50-60 år. Miljøkontoret gennemgik ledningerne i Mårslet for ca. 10 år siden og punktreparererede, hvad man dengang fandt af fejl og problemer.
Nye ledninger i dag forventes at kunne holde ca. 100 år.