44 % af husstandene i Mårslet
25/7/2003

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det - at 44 % af husstandene i Mårslet i 2001 havde en samlet husstandsindtægt på mere end 550.000 kr.
Men jo - måske kan man godt se sporene alligevel. For ret beset er det sikkert de mange familiebiler i parcelhusenes garager, der er det rette tegn på det lille samfunds store rigdom.
Mårslet er det postdistrikt i det vestlige Danmark, hvor vi tjener næst-mest. "8320 Mårslet" bliver kun overgået af "7120 Vejle Ø". Her var den samlede husstandsindtægt i 2001 530.000 kr. I Mårslet, nr. 2 på listen, var den samlede gennemsnitlige husstandsindtægt i 2001 på 526.000 kr.
Vender man statistikken anderledes, fremgår det, at 44 % af husstandene i Mårslet i 2001 havde en husstandsindtægt på over 550.000 kr.
"8330 Beder" er det lokale postdistrikt, der kommer tættest på Mårslet. Her havde 37 % af befolkningen i 2001 en husstandsindtægt på over 550.000 kr.

Tallene fremgår af den nyeste udgave af "Nøgletal på postnumre" – 2003-udgaven. På Mårslet-nettet er udgivelserne samlet op løbende - se dem på vedhæftede link. Det giver mulighed for at sætte tal på noget af det, man ellers tit kun har en svag fornemmelse af.

For eksempel slår det også igennem i Mårslet, at samfundet får flere ældre og færre i den yngste del af de erhvervsaktive.
Tilsvarende fylder de mindste børn, de 0-6-årige, mindre i statistikken.
På fem år er der faktisk blevet flere af de såkaldte "60+", end der er børn i gruppen 0-6-årige.

Måske holder "familiebilen" som symbol for det rige samfund ikke i længden…

Mårslet har i øvrigt haft en svag fremgang i antallet af indbyggere i postdistriktet i den periode, statistikken dækker – 1,8 % - men klart mindre fremgang end Beder (3,8 %) og Malling (7,0 %) i samme periode.

Ser man på indtægten, ikke pr. husstand men pr. person, ligger Mårslet under Beder, men over de øvrige byer i sammenligningen.

link