Træ-stub kunne blive vartegn
13/10/2004

Den træstub på ca. 3-3½ m i højden, som blev i rest, da kommunens folk for nogle uger siden fældede et skadet træ, kunne billedhuggeren Jørn Rønnau måske omforme til et vartegn for Mårslet. F.eks. en mår. "Kroppen på den ene side og halen på den anden. Såfremt stubben er rimelig frisk, bør dette kunne lade sig gøre. Det kunne da undersøges."
Således har den tidligere Fællesrådsformand Finn Smerup netop skrevet til sin efterfølger, Anne Worm. Og Smerup, som i sin tid havde kontakterne i orden på rådhuset, går videre endda:
"Såfremt Mårslet Fællesråd ikke har de fornødne midler, er det da ikke umuligt at forestille sig, at der i Århus Kommune, Mag. 2. afd. for tekniske anliggender, eller måske i Mag. 4. afd. for bl.a. kultur, er een eller anden konto, som hedder noget med: "Konto til byens forskønnelse" - eller noget i den retning. Man kunne da prøve," som Finn Smerup skriver. Han slutter:
"Det ville i hvert fald pynte gevaldigt."