Fællesrådet er i gang -
14/10/2004

Vi er i fuld gang. Har arbejdet på sagen siden i sommer da grenen brækkede af i stormen.
Jeg har netop i dag fået at vide at stubben er egnet til udskæring, så vi kører videre. Flemming Kristiansen har kontakt til Jørn Rønnow og andre og går i gang med at tjekke priser og muligheder. Det med måren er en oplagt tanke, som jeg selv har foreslået som arbejdsidé, men vi må se hvad der er muligt. Kunstneren skal jo også ind over.
Jeg har ikke megen tillid til at kommunen vil skyde penge i det. Vi har spurgt os for i 2. mag., men 4. må også tjekkes.
Alternativet er at lave et arrangement hvor overskuddet går til skulpturen. Eftersom Ole Nørskov var den første, der sukkede over træet, har vi taget ham i ed om at medvirke til noget hvis det viser sig nødvendigt.
mvh
Anne Worm