Bærbare computere stjålet
19/10/2004

Fem bærbare computere er blevet stjålet på skolen i efterårsferien. De kunne ikke ses udefra, men en eller flere tyve er alligevel trængt ind, har trodset alarmen, og er nået væk med de ialt fem computere, inden Securitas nåede frem.
De to af computerne var helt nye og var end ikke pakket ud. De tre andre var mellem et og to år gamle. De stod allesammen i samme rum. De har en værdi af ca. 7.000 kr. pr. styk. Skolen får erstattet hovedparten ef beløbet, fordi computerne var så nye.
Tyveriet er sket torsdag d. 14. oktober. Tyven / tyvene er kommet ind ved at brækket en dør op.
De bærbare computere var et væsentligt led i en opgradering af skolens samlede computerkraft forud for den opgradering af skolens internet-forbindelse, der sker enten i dette efterår eller senest i foråret 2005. Det kabel, der hen over de sidste måneder er gravet ned på strækningen mellem skolen og Kildevang, er et lyslederkabel, som vil give skolen en internetopkobling, der er mellem 1.000 og 2.000 gange hurtigere end ADSL.
Kildevang får også glæde af lyslederkablet - især mhp at kunne afvikle de administrative systemer hurtigere. Endvidere kan de øvrige kommunale institutioner i byen glæde sig til bedre dataforbindelse.