Politisk pres fra forældre
27/8/2003

Massiv medieomtale og politisk pres fra forældre til børnene i skovbørnehaven i Mårslet ser nu ud til at sætte frugt. Kate Runge (V), formand for kommunens socialudvalg, er på vej ind i sagen om to skov- & naturbørnehavers adgangsforhold til deres institution i Ajstrup. Den ene af disse to institutioner er skovbørnehaven i Mårslet.
Kate Runge erkender, at hun ikke kender sagen i alle detaljer, men, siger hun til Århus Stiftstidende, der har kørt sagen, "det virker som om den har været genstand for et stort bureaukrati. Derfor vil det være på sin plads, at forældrene forklarer sig i socialudvalget."

Når børnene fra skovbørnehaven kører fra Mårslet kl. 9 om morgenen, er det for at tilbringe dagen nær skov og vand i Ajstrup. På Mågevænget 24 har børnene nogle halvtage, hvor man kan holde morgensamling, samt bl.a. en legeplads med legeredskaber, legehus, klatretræer, bålplads og sand.

De øvrige beboere på Mågevænget bryder sig imidlertid ikke om at have busser kørende på den lille vej, og de har lokalplanens ord for, at busserne bl.a. fra børnehaven i Mårslet i perioden april-oktober ikke må køre helt ned og sætte børnene af på Mågevænget 24.

I visse tilfælde kan færdselsloven og hensynet til sikkerhed imidlertid overtrumfe lokalplaner.

Kommunens børn- og ungeafdelingen har med den ene hånd stillet forældrene denne "prøvning" i udsigt - og med den anden hånd selv truffet en afgørelse til ugunst for børnene og deres fortørnede forældre.
I løbet af sommeren, mens forældrene endnu troede på en prøvning af forholdet mellem sikkerhed og lokalplan, blev der således pludselig anlagt en vendeplads til busserne på den forkerte side af Ørnevænget, den overordnede vej i området.

Det betyder, at 80 børn og 20 voksne har udsigt til hver dag i sommerhalvåret at skulle blive sat af på den forkerte side af en offentlig vej og dernæst gå 500 meter ned til stranden til Mågevænget 24. Ud på eftermiddagen skal turen under lignende forhold gå den anden vej til busvendepladsen på den forkerte side af vejen.
Fredag i sidste uge, skriver Århus Stiftstidende, blev en af børn- og ungeforvaltningens viceafdelingschefer, hvis forældre selv bor på Mågevænget, i øvrigt taget fra sagen. Hans rådmand, Flemming Knudsen, vil ikke over for avisen kommentere, om viceafdelingschefen har været inhabil i sagen.

link