Afklarende møde -
28/8/2003

I september måned har arkitekt Pia Vogelius, Stadsarkitektens Kontor i Århus Kommune, møde med to lokalplankonsulenter, som er knyttet til de store udbygningsplaner for det sydlige Mårslet. Det drejer sig dels om et møde med den konsulent, der er knyttet til området "ved Tandervej" - og om et andet møde med den konsulent, der er knyttet til området "ved Mustrupvej".
Indtil videre har Pia Vogelius kun fået nogle meget foreløbige skitser over udbygningsplanerne, men møderne i september vil formentlig bringe mere konkrete tegninger på bordet.
Pia Vogelius regner desuden med på det tidspunkt at kunne danne sig et overblik over tidsplanen for det videre forløb med udbygningsplanerne.