A-husets legeplads kasseret -
1/9/2003

Det store legestativ mellem skolens A-hus, Fritidsklubben og haven, der tilhører skolens tekniske serviceleder, er kasseret. Ved en gennemgang i maj er der konstateret "udpræget råd" i stolperne, og det kan godt repareres - men det vil være dyrere at reparere end at rive det gamle ned og bygge noget nyt.

Dermed ændres betingelsene fundamentalt for den allerede igangsatte modernisering af skolens legepladser. Den blev sat i gang i foråret, da skolebestyrelsen bl.a. diskuterede konsekvenserne af, at skolens 4. og 5. årgang er blevet flyttet over i C-huset, hvortil der slet ikke er legeplads.

Dengang blev der sat 75.000 kr. af til forbedring af legepladser. De er til rådighed for et legeplads-udvalg, som netop har bedt firmaet Copla om at komme med en helhedsplan for skolens udearealer.
De første 75.000 kr. ville heller ikke under de oprindelige omstændigheder række ret langt. Nu kan det blive nødvendigt at vurdere, om der skal sættes yderligere penge af allerede i indeværende skoleår, vurderer Inger Mikkelsen fra skolens ledelse. Hun anslår, at en total modernisering af skolens legefaciliteter nemt kan havne i nærheden af ½ mio. kr.

Den bortdømte legeplads ved A-huset vil forsvinde allerede i løbet af september eller oktober. Det er målet at kunne tage 1. spadestik til et nyt legestativ 1. november.
Teknisk serviceleder Niels Hansen har i øvrigt givet tilsagn om, at den nye legeplads kan disponere over en del af hans have.

Skolens bestyrelse har besluttet at gå ud til skolens forældrekreds og bede om praktisk hjælp til byggearbejdet. Det sker i et forsøg på at komme så langt som muligt med pengene.

Skolen fik besked om, at der var konstateret råd i stolperne på A-husets legeplads lige efter sommerferien.
Det er skoleforvaltningens legepladsansvarlige, der har foretaget inspektionen.
Ved sidste inspektion blev legepladsen konstateret i orden.

link