To nye asfalterede stier
1/9/2003

Flere års kævl og tovtrækkeri om at føre en cykelsti igennem Mårslet ser nu ud til at få en ende. Vejkontoret er ved at tegne og regne på to stier, der tilsammen kommer til at virke næsten som en stiføring igennem byen.

Vejkontoret er længst vest for Mårslet - på Tranbjerg-siden. Der skal en asfalteret sti gå fra 11'erens endestation i Østerby langs med banen og ind i bunden af Frøkærparken. Fra Frøkærparkens stamvej skal trafikken ledes ud på Obstrupvej, så de bløde trafikanter bringes ud på vejen helt ude i byens udkant. Det har tidligere været på tale at bruge Frøkærparkens stisystem på det sidste stykke, men det er droppet.
Vejkontoret er i øjeblikket, fortæller akademiingeniør Anne Lisbeth Sørensen fra Vejkontoret, ved at forhandle med ejeren af den jord, der skal eksproprieres. Den hører under Tranbjerggård. Vejkontoret håber at kunne gå i gang med stien i år, men Anne Lisbeth Sørensen regner ikke med, at stien kan færdiggøres før næste år. Pengene er bevilget for flere år siden. Stien forventes at koste ca. 1 mio. kr.

Oprindeligt var det meningen at føre den fulde sti tæt på banen hele vejen igennem byen, men det blev forpurret af nogle grundejere langs banen.

Nu ser projektet ud til at ende således, at stien kommer ind i Mårslet (fra Tranbjerg-siden) syd for banen, mens den kommer ud (mod Vilhelmsborg)nord for banen.

Mod Vilhelmsborg er planen nu at føre stien bag om stationen ad den asfalterede sti ud mod Langballevænget. Hvor den eksisterende sti knækker og går op mod Langballevej / Langballevænget, føres den nye sti direkte frem mod Trampesti og Trampebro nr. to, dvs det nyeste sæt af byens hjemmelavede broer og stier.
Hvor Trampebro nr. to ligger lige nu, anlægges en ny bro over Giber Å, og den asfalterede sti føres videre ad Trampesti nr. to op til banens stoppested på Bedervej.

Stien fra Mårslet til Vilhelmsborg forventes at koste 700.000 kr. Anne Lisbeth Sørensen regner med, at den kan færdigprojekteres i år og anlægges næste år.

Der kommer ikke lys på de nye stier. Til gengæld bliver de asfalterede, så de kan vintervedligeholdes, og så man kan køre på dem hele året.