Pænt, afvæbnende svar
2/9/2003

Et pænt svar men man kan ikke rigtig bruge det til noget.
Sådan konkluderer skolebestyrelsens formand, Erling Sørensen, i dag på det brev, han netop har modtaget fra rådmand Torben Brandi som svar på en henvendelse fra Erling Sørensen og den øvrige skolebestyrelse på Mårslet Skole om skolens madordning.
I det oprindelige brev fra skolebestyrelsen beklagede man sig på børnenes vegne ikke over den indsats, som kantineassistenten står for, men over den generelle tendens med stadig højere priser på den stadig dårligere mad, som skolen får leveret udefra.
"Målsætningen er, at vores skole for at fremme det gode lærings- og levemiljø skal hjælpe med at udvikle sunde madvaner hos børnene.
Virkeligheden er, at vores ressourcer er skåret så langt ned, at vi ikke mere har mulighed for en fornuftig kantineordning," hed det i brevet fra skolebestyrelsen til rådmanden. Og videre:
"Vi bliver af Sundhedsstyrelsen opfordret til at sætte bananer og blomkål på skoleskemaet, at tilbyde frugt og grønt hver dag, og at give mulighed for at købe sund og velsmagende mad.
Vi bliver af magistraten opfordret til at gøre skolens spiseområder mere spændende, at anvende "Århus har en opskrift" som værktøjskasse (den er i øvrigt delvist blevet til på basis af den tidligere rigtig gode kantineordning på Mårslet Skole), og at sætte børnene ind i smagspaneler, når der nyudvikles mad.
Vi vil meget gerne løfte den opgave, man beder os gå ind i. Men vi kan hverken gøre det hel- eller halvhjertet, hvis man øger kravene på den ene side og skærer i ressourcerne til opgaven med den anden. Vi må bede om sammenhæng mellem forventninger og muligheder."
Rådmanden svarer:
"Jeg er naturligvis ked af at erfare, at Mårslet skoles elever oplever, at skolefrokostordningen er blevet forringet i forbindelse med omlægningen af den overordnede struktur af skolefrokosten i Århus Kommune."
Rådmandens primære forslag er, at skolen tager af sine timer til rengøring og med disse betaler et ekstra udsalgs-sted, så eleverne ikke behøver at bruge frikvartererne på at stå i lange køer.
Erling Sørensen, formand for skolebestyrelsen, vil tage sagen på dagsordenen igen med henblik på en afklaring af, om skolebestyrelsen skal forsøge at rejse sagen på anden vis.