Folkeparken lagt på køl -
5/9/2003

Folkeparken i den vestlige ende af Hørretløkken er lagt på køl. "Vi synes, det var urimelige vilkår, der blev stillet os," siger Fællesrådets formand, Anne Worm. Derfor får området foreløbig lov at passe sig selv.

Folkeparken som idé blev til, da den yderste spids af den kommunale jord på Hørretløkken blev kasseret som boligareal, fordi det lå for tæt på svinefarmen på Tranbjerggård.
Siden er der drømt mange smukke tanker og tegnet mange skitser for Folkeparken, som ikke bare skulle være for de nye beboere på Hørretløkken, men for hele byen - ikke mindst for de unge.
Men nu er sagen altså stillet i bero:
"Kommunen er gået ind i projektet fra starten af. Den har været med til at arkitekttegne nogle flotte planer, og dernæst skubber man alle udgifter over på os. Vi skulle selv bekoste indkøb af planter og materialer, vi skulle selv plante det hele, vi skulle selv vedligeholde det, og juridisk/tekniksk kontor ønskede desuden, at vi skulle købe eller betale leje af området. Det syntes vi nærmede sig en uartighed, så vi har skrevet til dem, at vi ikke ser os i stand til at realisere projektet på nuværende tidspunkt, men vil snakke med den kommende grundejerforening på Hørretløkken om det," siger Anne Worm.
I øvrigt har Fællesrådene slet ikke økobonomi til at klare den slags, tilføjer Fællesrådsformanden.
Konsekvensen af beslutningen er, at området springer i skov:
"Men det bliver stadig et område, man kan lege i, og nogen vil givetvis foretrække det mere uplejede, der kommer nu, frem for det mere regulerede," konstaterer Anne Worm også.