Nedkørsel til Hørretvej
5/9/2003

Hanne Lau, Vejkontoret i Århus Kommune, har lovet fællesrådsformand Anne Worm, at hun vil prøve at få anlagt en nedkørsel til Hørretvej, hvor stien kommer ned fra Brugs, bager og bank.
"Jeg troede ikke, hun ville have med det at gøre, men nu har hun altså givet besked om, at hun vil prøve, om hun kan få rampen anlagt," fortæller Anne Worm
Sagen er blevet rejst på debatten på Mårslet-nettet, efter at Fællesrådets trafik-udvalg for nogle år siden indkaldte ønsker og forslag fra borgerne vedr. trafik i byen.
Dengang blev der indgivet ønske om netop en rigtig nedkørsel fra fortov til vej ved de to store kastanietræer og Bomgårdshaven.
Det lille forslag fik aldrig nogen betydning, fordi det blev "overtrumfet" af et stort forslag til forskønnelse og hastighedsdæmpende foranstaltninger i midtbyen.
Nu er det muligt, at det lille projekt kan lette hverdagen for cyklister og andre "bløde" trafikanter, mens vi alle venter.