Rådmand viser rundt i haven
6/9/2003

"Århus Kommune har afsluttet renoveringen af parken ved Vilhelmsborg's hovedbygning."
Med disse ord inviterer rådmand Poul B. Skou en række honoratiores til på torsdag formiddag at besigtige den nyrestaurerede hovedbygning og park omkring Vilhelmsborg. Formanden for Fællesrådet i Mårslet, Anne Worm, er blandt dagens gæster.
Med receptionen overdrages området endeligt til borgerne.

Målet med restaureringen af parken har været at bevare og fremhæve det fra det seneste parkanlæg, som umiddelbart har kunnet spores på stedet.
Hovedbygningens forplads er blevet lagt om, der er blevet anlagt ny parkeringsplads, de to broforbindelser over åen er blevet genetableret, stinettet gennem området er blevet genskabt, beplantningen er blevet suppleret med unge træer af gamle frugtsorter, og udsigten gennem skoven mod nord er hugget fri, så udsigten fra hovedbygningen til flagpladsen og over det åbne landbrugsland er blevet genskabt.
Restaureringen af hovedbygningen blev afsluttet for nogle år siden.