Trafikken får fokus
6/9/2003

Sommeren er ved at være forbi, og med de lavere tempteraturer er det umiskendeligt tid at tage sig af de problemer, der trænger sig på med hensyn til trafikdæmpning i midtbyen i Mårslet.
Projektet har fokus, fordi der i løbet af de kommende måneder skal udarbejdes lokalplaner for områderne syd og vest for Mårslet. Det er her, nogle private grundejere ønsker at sælge jord til udbygning af byen. Dermed er kommunen tvunget til at lave lokalplanlægning for området - og deri indgår også, at man skal tage stilling til, hvad man gør ved trafikken. Udbygningen øger uomtvisteligt presset på den i forvejen hårdt trafik-belastede midtby.

Mårslet-webben har spurgt Helle Frederiksen, Vejkontoret, om der er ved at være skitseret nogle forslag til løsninger på problemet.
Det er der ikke, oplyser hun. Og det længste, hun vil strække sig til, er en indrømmelse af, at "det kan blive besværligere at køre igennem byen."
Vejkontoret har lovet at inddrage Fælllesrådet, inden politikerne i Århus Byråd får et forslag til løsning af problemet at se.