Ingen krise dér -
8/11/2004

Nok har alle årene ikke været lige gyldne for Borgerhusets grand old man, Bjarne Lindskrog. Borgerne bag Borgerhuset er ikke mødt op, når der har været kaldt, og fremmødet til et af de store årlige arrangementer, grundslovsdagen, har været svingende. Men at Bjarne Lindskrog med et langt og sejt træk har trukket spor i byens historie, det fik han bevis for mandag aften, da der var generalforsamling i Borgerhuset. Begivenheden plejer ikke at vække den store opsigt i byens liv, men mandag havde 35 mennesker forladt de hjemlige aftengøremål for at redde deres Borgerhus.

Når fremmødet blev så stort, skyldes det advarsler i ugevis om, at nu ville Bjarne Lindskrog ikke mere, og hvis ingen ville stille op til bestyrelsen, så ville huset blive skødet tilbage til Århus Kommune og dermed glide ud af rækkevidde for Mårslets borgere.
Det ønsker byen ikke, må aftenens signal være.

Opbakningen var bred. Således var det ikke "bare" en på forhånd "prikket" person, der blev ny formand efter Bjarne Lindskrog. Hele to personer kom til mødet med den hensigt at stille op. Henrik Riising, byens nye bedemand, der kun har boet i Mårslet i to måneder, blev valgt. Den anden kandidat, Martin Novak, trak sig inden en egentlig afstemning. Han trådte i stedet ind i bestyrelsen sammen med en anden nyhed i denne sammenhæng, John Andersen.

Dermed blev der ikke i første omgang brug for de tre, der havde meldt sig telefonisk til Bjarne Lindskrog. Ingen af disse tre havde mulighed for at deltage i mødet.

Inden valgene af formand og bestyrelsesmedlemmer havde den afgående formand, Bjarne Lindskrog, aflagt beretning for det forgangne år. Han tegnede billedet af et hus med masser af aktiviteter via få faste gæster som revyen, frimærkeklubben, aftenskolen m.v., og især ved privat udledning til fester i weekenderne. Dette sidste giver nogle forholdsvis faste rammer for, hvor storsindet bestyrelsen kan tillade sig at være på hverdagene, fremførte Bjarne Lindskrog, for weekendgæsterne forventer at finde et rent, pænt og funktionelt hus - ellers klager de!

Generalforsamlingen sluttede med en hyldest til Bjarne Lindskrog, både ved Erik Frost, tidligere sognerådsformand og en af initiativtagerne til huset, fra aftenens dirigent og med-bestyrelsesmedlem, Steen Aarenstrup, og fra den øvrige forsamling.

Læs om Borgerhusets historie via link i venstre spalte.