Trafikdæmpning i midtbyen -
14/11/2004

Århus Kommune, Vejkontoret, har planer om måske allerede inden årets udgang at etablere en række trafikdæmpende foranstaltninger i midtbyen.
Se forslaget på vedhæftede link.

Gruppen "Trafik i Mårslet" under Fællesrådet har udarbejdet et par forslag, som er sendt til Vejkontoret. Planerne startede som et initiativ til etablering af et torv foran kirken, men det overordnede hensyn til trafiksikkerheden i byen gjorde, at torveplanerne i samråd med Vejkontoret blev ændret til at omfatte hele strækningen fra jernbaneoverskæringen til Eskegårdsvej.
Vejkontoret har efterfølgende arbejdet videre med vores oplæg, og er vendt tilbage med denne plan.
Kortet viser et par "porte" bestående af asfalt i en anden farve, placeret ved Banevej og Eskegårdsvej.

I T-krydset ved åen placeres en mini-rundkørsel med vigepligt, en svagt hvælvet skive på vejbanen, der kan passeres af større køretøjer som bussen.

Mellem de tre elementer etableres der en midterstribe af farvet asfalt, der deler kørebanen op. Striben er i niveau med asfalten, og virker først og fremmest som en visuel barriere, der kan passeres, f. eks når bilisterne viger udenom cyklister.

Der er på planen vist en helle ud for kirken. Denne flyttes op til Banevejs udmunding i Hørretvej, så hellen kan medvirke til at gøre det det lettere for bla. de mange cyklende skolebørn at passere Hørretvej.

Der er lagt vægt på, at de trafikdæmpende foranstaltninger skal være så diskrete som muligt og ikke skæmme det visuelle miljø. Og endelig må der ikke skabes forvirring om, hvor det er man som skoleelev skal passere Hørretvej. Derfor bliver der også fremover kun én fodgængerovergang. Placeret hvor den altid har været, og forhåbentlig i al fremtid med forældre-vagt om morgenen.
v. Fællesrådets trafikgruppe

link