Omfartsvejen seneste nyt:
18/9/2003

Solbjerg Fællesråd har på vegne af Syd-fællesrådene forhørt sig hos Amtet om status på omfartsvejen Bering-Beder, som der i Regionplan 2001 var lavet foreløbig arealreservation til.

Sektionsleder Henning Jensen, Amtets Vejplanafdeling, svarer:

."Amtsrådet har imidlertid besluttet at gennemføre besparelser på Veje og Trafiks midler til planlægningsopgaver og reduktion af antallet medarbejdere. Dette har medført, at vi ikke har de nødvendige ressourcer til planlægningsopgaven vedr. Bering-Beder, som derfor er opgivet.

Der skal i 2004-2005 gennemføres en revision af regionplanen. Der er endnu ikke taget stilling til hvad der skal ske med projektet i den forbindelse.
Vi forventer stadig, at projektet ikke skal gennemføres de første 15 - 20 år."

Dette betyder at vi kun har én sparringspartner, nemlig Århus Kommune, til at afhjælpe de trafikale problemer, der vil opstå i forbindelse mede de nye boligområder.

Mårslet Fællesråd
Anne Worm