10'eren godt nyt:
22/9/2003

I forsommeren informerede jeg her på webben, om Århus Sporvejes planer om at indskrænke antallet af eftermiddagsafgange i 10'erens vinterkøreplan.
Fællesrådet protesterede mod denne forringelse i servicen for mårsletterne.
Til vor glæde forlyder det nu, at man har taget hensyn til vore ønsker, således at der fortsat vil være 20 minutters drift om eftermiddagen i dette års vinterkøreplan.
Fællesrådet skal i nærmeste fremtid have mere indgående drøftelser med Århus Sporveje, bl.a. om en mulig koordinering af afgangstider i forhold til Odderbanen.
Mårslet Fællesråd
Anne Worm

link