Bogbussen spares væk
29/9/2003

Byrådet har i sit budget lagt op til besparelser på mange områder. Et af de mere upåagtede er biblioteksvæsenet, som kommer til at ramme borgerne i Mårslet særdeles hårdt.
Man ønsker nemlig at spare vores bogbus væk allerede fra nytår!
Det er en rigtig dårlig idé.
Vi har ikke haft lejlighed til at drøfte sagen i Fællesrådets Forretningsudvalg endnu, men jeg har talt med mange borgere allerede, som er bestyrtede over udsigterne.
Vi er mange, der drømmer om at få et fast bibliotek igen, og udsigterne til slet ingen biblioteksbetjening er meget foruroligende.
Det gode liv i en by som Mårslet er afhængigt af, at der er tilbud og servicefunktioner indenfor bygrænsen, så vi ikke skal tage bilen/bussen/toget til staden, hver gang vi har brug for noget.
Hvad skal børnene og de gamle gøre? Det er netop dem, der står for en meget stor del af udlånene herude. Og vi er rigtig mange "midt imellem", der sætte stor pris på den personlige service som er mulig i bogbussen.
Jeg mener, at vi skal protestere kraftigt overfor denne serviceforringelse.

Hvad kan vi gøre?

Jeg har bedt byrådsmedlem Margrethe Bogner tale vores sag, og forventer at Fællesrådet er med på en protest.

Skal vi lave en underskriftindsamling?
Skal vi ?

Har du gode idéer eller har du lyst til at bruge et par timer på at samle underskrifter?
Skriv til mig på anne.worm@mail.tele.dk , så vil jeg koordinere tiltagene når denne revyuge er slut.

Anne Worm
(Fællesrådsformand)