Annalisa Enghild går på pension -
7/10/2003

Den 10. oktober går Lokalcenter Kildevangs tidligere områdeleder Annalisa Enghild på pension. Den eneste, der er rigtig glad for den beslutning, er Annalisa Enghild selv. Alle andre beklager beslutningen og er en smule nervøse for fremtiden, når nu hendes ånd ikke længere kan svæve over centret.
Annalisa Enghild forlader Kildevang efter 24 vigtige år i Mårslet.
Kildevang er under hendes ledelse blevet et meget moderne plejecenter.
Efter nogle år på Bakkegården og i Saxild kom hun i 1980 til Mårslet, som leder af det daværende plejehjem, der først senere kom til at hedde Kildevang. De røde plejeboliger var da lige netop taget i brug. I midten af 80'erne blev Kildevang udbygget med dagligstue, spisesal og
cafe. I 1992 kom så de gule plejeboliger til, og man gik i gang med at modernisere den ældste del af Kildevang, så stuerne blev større og fik bad og toilet.
Sidste år kunne man så indvie Kilden og Kvisten ud mod Langballevej, som er "noget af det bedste, vi endnu har kunnet byde de ældre," fastslår Annalisa Enghild.
Kildevang er under hendes ledelse blevet et meget moderne plejecenter for de ældre i Mårslet. Brugere og personale roser stedet.
Kildevang er mere end fysiske rammer.
For nogle år siden fik lokalcentret testamenteret et anseligt beløb fra en tilfreds beboer, som man købte sommerhus for ved Rude Strand. Dette hus er ofte målet for udflugter fra lokalcenteret, og det bliver flittigt benyttet i sommerhalvåret til stor fornøjelse for både beboer og personale. Til disse udflugter er Kildevangs minibus helt uundværlig.
Brugerrådet og Venneforeningen er særdeles aktive, der er næsten daglig sang og musik, foredrag og film. Festerne står Venneforeningen for. De møder op med mange frivillige hænder.
Indadtil er samarbejdet med personale og det valgte brugerråd er "simpelthen knaldgodt", siger Annalisa Enghild. Så det var ikke helt uden at grund at Lokalcenter Kildevang for et par år siden fik en tredjepræmie i en konkurrence om at være Østjyllands bedste arbejdsplads.
Mårslet har været et godt sted at arbejde, understreger Annalisa Enghild. Byen har en dejlig beliggenhed tæt på, men også lidt væk fra Århus. Sammenholdet i byen er unikt, og man har forstået at beholde landsbypræget og holde fast i værdierne i byen, og det samarbejde lokalcenteret har haft med Mårslet Fællesråd har Annalisa Enghild været lykkelig for.
Ny leder af Kildevang bliver Ingrid Jespersen fra Eskegården i Beder. De to institutioner blev lagt sammen administrativt ved sidste års budgetforlig i Århus.

link