"Liv i HalHuset" på stand by,
8/10/2003

Støtteforeningen "Liv i HalHuset" er gået på stand by. Foreningen blev dannet i januar primært med det formål at sikre en bestyrer i huset, efter at kontrakten med Mona Dybvad ophørte til nytår. De fondsmidler, hun var ansat på, ophørte.
Da"Liv i HalHuset" blev dannet, annoncerede TMG, at hovedbestyrelsen ville stille med 40.000 kr. til at lønne en ny bestyrer, hvis byen kunne finde resten. Fællesrådet lovede med det samme at stille med 15.000 kr. Støtteforeningen "Liv i HalHuset" blev dannet med det formål at finde resten af den nødvendige økonomi: Yderligere 40.000 kr.
"Liv i HalHuset" planlagde i forsommeren en stor husstandsindsamling for at skaffe "sin" del af pengene. Den blev aflyst, fordi TMG havde valgt i mellemtiden at afprøve et andet spor, nemlig at gå i drøftelser med en forpagter i byen om også at overtage forpagtningen af HalHuset. Siden har der været stille. Af det sidste referat fra "Liv i HalHuset" læs det på vedhæftede link fremgår, at også støtteforeningen venter i uvished.
"Vi havde forventet på dette møde at få en opklaring af situationen omkring en ny forpagter, men der er intet nyt fra parterne. Under disse vilkår er vi afskåret fra at igangsætte initiativer, der kan hjælpe TMG, bestyreren - og dermed byen - med at skabe mere liv i HalHuset. Det besluttedes, at vi sætter foreningens arbejde i bero, indtil der er kommet en afgørelse, som vi kan arbejde videre ud fra. "
Indtil videre fortsætter en håndfuld frivillige vedholdende med at passe den reducerede kiosk på hverdagsaftener, mens åbning i forbindelse med arrangementer varetages af den arrangerende TMG-afdeling.
"Når og hvis en forpagter overtager driften, har de frivillige tilbudt, at de fortsat vil stille sig til rådighed og tage vagterne på ugens første fire hverdage fra 16.30 til 19.00 (eller 17.00 til 19.30). Det er perioder med meget lav omsætning og dermed ringe indtjening. Tilbuddet er således en meget sympatisk økonomisk håndsrækning til den mulige kommende forpagter," hedder det i referatet.
"Liv i HalHuset " oplyser samtidig, at i samme øjeblik, der kommer en afgørelse om de ne nye forpagter/bestyrer-forhold, indkaldes til et bestyrelsesmøde, hvor foreningen vil diskutere, hvorledes den bedst kan hjælpe.

link