Borgerhuset søger engel -
25/10/2004

I disse tider, hvor der fra ministerielt hold er særdeles meget fokus på "frivillige engle" og det at gøre en uegennyttig indsats, er det værd at minde om Borgerhuset midt i Mårslet. Det kunne nok trænge til en ny frivillig engel med tid til overs til et stykke arbejde, som kommer andre til gode end bare en selv.
Mandag d. 8. november er der såkaldt ordinær generalforsamling i Borgerhuset. Det betyder, at generalforsamlingens dagsorden for så vidt er efter bogen og alt som sædvanlig. Men med den helt særlige tilføjelse, at hvis der ikke melder sig nye til bestyrelsen, så står Borgerhuset i en stor krise, som i sidste ende kan føre til, at huset ophører som borgerhus og overgår til andet formål. Den eksisterende bestyrelse har i flere år kørt med mindre antal medlemmer, end den skal efter lovene, og nu har formanden gennem mange år, Bjarne Lindskrog, desuden meldt sin afgang.
Generalforsamlingen indledes kl. 20, og forslag til dagsorden skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dag før generalforsamlingen.