Hvis en fredning kommer i vejen,
26/10/2004

Mårslet Fællesråd indsendte sidste år en indsigelse til Stadsarkitektens Kontor om placering af nyt Moesgård Museum og udvidelse af golfbane ved Moesgård.

Med hensyn til nyt museum lægger vi primært vægt på, at det kommer til at passe ind i det gamle kulturlandskab.
Størst vægt i vores indsigelse har vores modstand mod udvidelsen af golfbanen til området syd for Moesgård Allé. Vi finder det yderst betænkeligt, at man ønsker en udvidelse netop inden for Fulden-fredningen og opfordrer til, at et mindre sårbart sted findes. Fulden-fredningen har stor landskabelig herlighedsværdi, som skal være for alle og ikke begrænses til golfklubbens medlemmer.
Vi er ligeledes bekymrede for, at den sprøjtning, der er nødvendig til at pleje en golfbane, vil forurene grundvandet.

Sidst på sommeren i år har vi fået besked fra 2. Magistrat om de videre planer.
Der har været et stort antal indsigelser, hvoraf mange ligner vores.
Det har foranlediget kommunen til at dele sagerne op, således at museet, som der ikke er så voldsomme indsigelser imod, og golfbanen, hvor protesterne har været massive, får hver sit planforløb.
For museet gælder, at der først skal afvikles en international arkitektkonkurrence og så laves lokalplanforslag på baggrund af vinderforslaget.
"Hvad angår golfbaneudvidelsen indstilles, at der gennemføres et nærmere undersøgelsesarbejde mellem Århus Amt, Aahus Golf Club, fredningsmyndighederne og Århus Kommune om en eventuel gennemførelse af en ny og ændret fredningskendelse for alealer omfattet af den gældende Fulden-fredning."
Det er fællesrådets opfattelse, at fredningen er foretaget for at bevare det nuværende kulturlandskab uspoleret for både os og vore efterkommere. Ved at placere en golfbane i landskabet ændres landskabet langt fra det, som det er fredet for at bevare, hvorfor fredningen naturligvis skal fastholdes. Vi undrer os over, at man fortsætter arbejdet med udvidelse af golfbanen, og at man ikke opfordrer Golfklubben til at se sig om efter andre områder.

Hvis du har interesse for sagen kan du evt. låne mit eksemplar om planer og indsigelser.
Anne Worm
Mårslet Fællesråd