Lokalplaner sendt til høring
18/11/2004

De to udkast til lokalplaner, der tilsammen danner ramme om 719 nye boliger syd og vest for Mårslet, blev i aftes sendt i høring af byrådet.
Det vil sige, at planerne vil komme i offentlig høring om ca. tre uger. Derfra vil der formentlig være en høringsfrist på seks uger.
Både Socialdemokratiet og Enhedslisten bad ifølge JP Århus i dag om, at rådmanden gør rede for, hvordan kommunen vil sikre drikkevandsinteresserne i området. Områderne er begge beliggende i såkaldte OSD-områder - det betyder Områder for Særlige Drikkevandsinteresser. I plan-udkastet er anført, at der vil blive tinglyst særlige deklarationer for områderne, så der ikke må anvendes pesticider eller på anden vis ske nedsivning fra området, så grundvandet forurenes.