De første nye boliger er på vej
8/12/2004

Knap er blækket tørt på de to lokalplaner, som byrådet har sendt i offentlig høring, før de første boliger på de to områder er til salg. Og det er os selv, der køber dem ...

Både Home, som sælger det første projekt, Hvidehøj bag ved Byparken, og Danbolig, som arbejder med arealet ved Mustrupvej / Ovesdal, siger, at de har mange henvendelser på de nye områder, og at de ikke mindst kommer fra Mårslet.

Hvidehøj, det første af de nye projekter, ligger op ad skellet, cirka midtvejs på den stor udstykning mellem Tandervej og Nymarksvej. Det er et utraditionelt byggeri, bestående af hvide dobbelthuse på ganske små grunde. Find det via link
Byggeriet er sat til salg både som andels- og ejerboliger.
To af de 22 boliger i Hvidehøj er allerede reserverede, oplyser daglig leder af Home i Højbjerg, Lars Kjær Gantzhorn.

Andelsboliger er der også på vej i et andet projekt, som Home har på vej. De opføres af samme firma, som pt opfører andelsboliger i den anden ende af Mårslet - mellem Jelshøjvej og Hørretvej.

På den anden side af Tandervej - over langs Mustrupvej og Ovesdal - er aktiviteten ikke mindre. Der er skrevet mange op til grunde, og også her er folk fra Mårslet stor-interesserede - og de vil have parcelhusgrunde:
"I hvert fald køberne fra Mårslet vil have parcelhuse," siger Lars Sidelmann, boligchef hos Danbolig i Beder.
Danbolig har dog projekter på vej både inden for ejerboliger, dobbelthuse og andelsboliger.
Det afskrækker ikke, at lokalplanerne for området ikke er vedtaget:
"De er sendt i høring og kan måske få endelig godkendelse i februar 2005. Derfra kan man gå i gang med byggemodning, hvilket betyder, at byggeri reelt kan gå i gang i april-maj. Så folk kan flytte ind inden nytår næste år," mener boligchefen fra Danbolig.

Han ser i øvrigt udviklingen som et plus for Mårslet:
"Det vil give en mere attraktiv by med lidt større sikkerhed for handelen," mener Lars Sidelmann og henviser til Beder, der både har mere størrelse og mere handelsliv.

I kølvandet på de ny salgsaftaler ventes mange andre huse til salg i Mårslet - de huse, som "nybyggerne", der drager mod syd, rykker ud af. Da Hørretløkken blev bygget, var antallet af boliger til salg i Mårslet en periode oppe på over 35. Normalt ligger antallet på mellem 5 og 10.

link