Dispositionsplan vækker vrede -
10/12/2004

En række ejendomme øst for Nymarksvej har i november fået tilbud fra et arkitektfirma i Odense, som er interesseret i at købe 15.000 kvm. jord til boligformål.
Det har fået dem til at spærre øjnene op. De vidste nemlig ikke, at deres ejendomme var udset til at lægge jord til den næste omgang udbygning af Mårslet.
Det fremgår ganske vist af Kommuneplan 2001, men den er gået igennem offentligheden helt uden kommentarer fra Mårslets side, oplyser Århus Kommune - måske fordi der ikke dengang reelt var udbygningsplaner i sigte.
Det er der kommet siden og med så stor kraft, et et arkitektfirma nu altså allerede har kig på de muligheder, der venter, når de flere hundrede nye boliger, der allerede er på vej, er bygget.
Ægteparret Bodil og Robert Sørensen på østsiden af Nymarksvej fører en intens diskussion med kommunen om, hvordan deres jord er blevet byudviklingsområde, uden at de har opdaget det. De er ved at søge aktindsigt.
Ægteparret er i den forbindelse også pikeret over, at den nye såkaldte dispositionsplan ikke er lagt frem for offentligheden som et selvstændigt dokument. I stedet har de fundet den "smuglet" ind, som Bodil og Robert Sørensen opfatter det, som et bilag til en lokalplan for et helt andet område.
Dispositionsplanen skitserer den overordnede ramme for udbygningen i Mårslet i den næste periode. Den er således et overordnet dokument - ikke juridisk bindende, men et vægtigt dokument. Men første gang, offentligheden får kendskab til den, er som bilag til lokalplan 696 for Tandervej.

Borgerne øst for Nymarksvej frygter både at blive klemt inde af nye boligbyggerier og at deres jord i forbindelse med en lokalplanlægning risikerer at blive overført fra landzone til byzone. Så stiger ejendomsskatterne betragteligt:
"Og så har vi ikke råd til at drive landbrug her," siger Robert Sørensen.

Kommunen oplyser, at det er borgernes eget ansvar at holde sig orienteret om planlægningsprojekter, og at de offentliggøres både via ugeaviser og et dagblad.

Århus Kommune offentliggør formentlig løbet af fredag den omstridte dispositionsplan på hjemmesiden
link Her arbejder man på at oprette en ny undermappe, der skal give de kommende dispositionsplaner et logisk "hjemsted" under "Planlægning og arkitektur",og videre ned under "Lokalplaner", hvor der oprettes et nyt emne med titlen "Andre planer".

Find også dispositionsplanen under "Om 8320", der skitserer nogle af de overordnede rammr for livet i 8320.

link