Borgermøde 12. januar
14/12/2004

Der afholdes borgermøde om lokalplanerne 696 og 698 onsdag d. 12. januar kl. 19.00 - 22.00.
Reserver tiden i din kalender allerede nu. Vi har møde med Stadsarkitektens kontor på mandag d. 20. dec. for at planlægge mødet. Besked om sted følger, men der satses på Skolens Kantine, da vi forventer mange deltagere.
Anne Worm
Mårslet Fællesråd

Se dispositionsplanen, et ikke-juridisk bindende dokument, der skitserer den overordnede udvikling af Mårslet, på dette link:
link
Se forslaget til lokalplan 696 (Tandervej) på dette link:
link
Se forslaget til lokalplan 698 (Mustrupvej) på dette link:
link