Borgermødet lagt fast
29/12/2004

Onsdag d. 12. januar kl. 19 er der borgermøde på skolen om de nye lokalplaner. Repræsentanter for kommunen deltager, og på grund af forventet stort fremmøde er mødet henlagt til skolens kantine - normalt plejer borgermøder ellers at finde sted i Borgerhuset.
Det er aftalt med Stadsarkitektens Kontor, at debatten deles op i temaer, som udbygningstakt, å-byggelinie, trafik mm.
Henvendelse om borgermødet til formanden for Fællesrådets FU, Anne Worm, anne.worm@webspeed.dk, eller til FU's næstformand, Steen Bille, bille02@hotmail.com

link