"Kun" 300 boliger på Tandervej -
4/1/2005

Hovedentreprenøren for området ved Tandervej, Verner Bruun, har oplyst til Fællesrådet i Mårslet, at man ikke skal forvente så mange boliger som frygtet på lokalplan 696-området. Det er området mellem Tandervej og Nymarksvej. Lokalplanen for området lægger op til i alt 459 familieboliger, men det er en angivelse af maximum. Markedskræfterne kommer til hjælp, fortæller Verner Bruun, idet erfaringen tilsiger,at folk ikke ønsker at bo så tæt.
Verner Bruun har forhørt sig om planerne hos de forskellige bygherrer på området og skønner, at 300 familieboliger er et realistisk antal.
På vegne af Fællesrådet
Anne Worm