Ensomme ældre også hos os.
5/1/2005

Ensomme ældre, der alt for sjældent får besøg af pårørende. Den slags slås de ikke bare med i København og Århus det findes også i lune, trygge Mårslet.

Problemet den sociale forpligtelse - har vi i fællesskab. I dag bor børn i stigende omfang langt væk fra deres gamle forældre. Det ville være rart, synes vi, hvis nogle nærværende voksne dér tog sig tid til vores forældre. Så må vi omvendt også tage os af dem, der bor hér. Og det er der brug for:
"Vi har også ensomme ældre her," konstaterer Hanne Torp, formand for Lokalcenter Kildevangs brugerråd.
Desuden er der de demente, hvis pårørende trænger til at blive aflastet:
"Tit er det faktisk lettere for en udefra at tale med demente end for pårørende," siger Hanne Torp. Som formand for brugerrådet er hun bestyrer af lokalcentrets frivillig-indsats.

Alle aldersgrupper kan være frivillige, mener Hanne Torp. Som erhvervsaktiv kan man fx tage et af sine børn i hånden og besøge en af de ældre, mens manden / konen laver mad derhjemme eller rydder af efter maden. Det vil vække lykke
Frivillige børn er også en stor glæde:
"Vi har haft et godt samarbejde om arrangementer med skolen. Det giver somme tider nogle børn, som får lyst til at komme et par stykker ad gangen og besøge nogle af de ældre. Det er utrolig dejligt," fortæller Hanne Torp.

Lokalcenter Kildevang har i øjeblikket 28 frivillige knyttet til sig. Langt de fleste er over 50, og det er praktisk, fordi man i den alder oftere kan prioritere sin tid på en anden måde, end yngre erhvervsaktive kan. Og en række af de frivilliges job må nødvendigvis ligge i dagtimerne:
"Vi har prøvet at arrangere ting om aftenen, men de ældre bliver så trætte allerede kl. 19.30," siger Hanne Torp.
Derfor mangler hun ikke mindst frivillige, der kan give en hånd i dagtimerne.
"Det handler fx om at hjælpe til, når der er foredrag og sang-arrangementer. De ældre skal hentes og bringes i deres lejligheder, og der skal serveres kaffe og kage. Man kan måske også sætte sig ned og drikke en kop sammen med dem og lytte til, hvad de gerne vil fortælle den slags er de meget glade for, og personalet har ikke tid," siger Hanne Torp.

De frivillige i dagtimerne deltager fast i caféen, hvor omkring 20 ældre og pensionister hver dag spiser deres varme mad. Der er én ansat knyttet til caféen, og så hjælper en enkelt frivillig med at servere maden, inden den bliver kold.
For nylig blev "jobbet" som chauffør på lokalcentrets bus besat.
"Vi har også to, der fast vander alle blomsterne på lokalcentret og en frivillig, der står i et værksted i kælderen og hjælper dem, der måtte have lyst til at arbejde dér," siger Hanne Torp.
I kælderen driver nogle andre frivillige et genbrugscenter, som sidste år tjente så mange penge, at alle de ældre knyttet til lokalcentret kunne inviteres på gratis Mortens-and med tilhørende vin.

Er du interesseret? Hanne Torp modtager meget gerne henvendelser enten på sit hjemmenummer, 86 29 27 10, eller på sin telefon på lokalcentret, hvor hun bruger meget tid - 86 76 29 74.
Som ny frivillig bliver man hjulpet i gang med de opgaver, der passer en bedst, og det er "tilladt" at deltage på det niveau og med den tid, man har. Det er også tilladt at trække sig med æren i behold, hvis man hurtigt finder ud af, at det ikke duer alligevel.