Indskrivning i næste uge -
14/1/2005

Der er indskrivning af børn til de nye børnehaveklasser på Mårslet Skole mandag og tirsdag. Ud over at være en stor og festlig begivenhed for barn og forældre, imødeses dagene med spænding på skolen. Fra folkeregistret er der tilgået besked om, at der er 86 børn i skoledistriktet til årgangen. 13 venter fra sidste år - de er årgang 1998 og starter helt sikkert. Desuden er der 73 børn i årgang 1999 - deraf vil langt hovedparten starte, men nogen vil også vente et år.
I alt giver det 86 børn, der pt bor i skoledistriktet, og som kan starte. Skoleleder Bodil Hvid har desuden fået henvendelse fra nogle familier, der regner med at flytte til Mårslet og derfor gerne vil have deres børn skrevet ind.
Hvor det faktiske tal lander, ved man tirsdag aften. Derefter vil der kun ske mindre forskydninger frem til skolestart.
Den gamle skoleprognose fra 2003 - før man kendte til udbygningsplanerne i den sydlige del af byen - siger 82 børn i kommende børnehaveklasse-årgang. Det svarer meget godt til det antal børn, skolen kender nu.
Dertil kommer så, hvad den nye byudvikling må medføre.

Det endelige tal har stor betydning for skolen. Den har længe balanceret mellem tre og fire klasser. Der er mange hensyn at tage hver gang. Dels store klassestørrelser, der kræver meget af børn og lærere. Dels antallet af lokaler på skolen. Dels skolens struktur med samarbejde på tværs af årgange i spor A, spor B og spor C. Og så økonomi.
Den anden side af dilemmaet er, at udviklingen siger entydigt stigende elevtal.

Den nye skoleprognose fra skoleforvaltningen forventes klar i slutningen af januar.

link