Giv køb på principperne.
15/1/2005

Gruppen vedr. udbygningstakt har besluttet, at arbejdet indtil videre foregår uden møder, koordinering sker primært ved hjælp af mails. Og arbejdet er allerede vidt fremskredet.
Da udbygningstakten er roden til meget af det onde, der følger med lokalplanerne, var vi først indstillet på, at politikerne skulle råbes op gennem en underskriftsindsamling vendt mod Dispositionsplanen, da det er her der står: "Det vil således være udbud og efterspørgsel af boliger, der i det væsentlige bestemmer udbygningstakten ".
Med tilstrækkelig opbakning fra byens borgere var håbet, at man måske kunne rokke ved den vedtagne politik og i det mindste forsinke de næste lokalplaner, som vi jo hørte på Borgermødet allerede er på trapperne.
Planlægning af underskriftsindsamlingen var vidt fremskreden, da Ulla Christensen måtte konstatere:

"Efter en lang samtale med Margrethe Bogner må jeg desværre konkludere, at en underskriftindsamling med sikkerhed vil være helt uden effekt. Løbet er kørt, og det gælder også for de 2 næste udstykninger, som blev nævnt til sidst i onsdags. Byrådet har definitivt frasagt sig muligheden for at styre tempoet af udstykningerne, til trods for Margrethes gentagne opfordringer til at styre rækkefølgen og tempoet af udstykningerne i forbindelse med kommuneplanen. Jeg mener derfor, vi lige så godt kan droppe underskrift-indsamlingen og i stedet bruge kræfterne på skriftlige indsigelser samt foretræde for teknisk udvalg, socialudvalget (mhp. daginstitutionskapaciteten) og evt. andre relevante udvalg. Politikerne skal bombarderes med oplysninger om, hvad der skal gøres for at vores lille samfund bedst muligt kan komme til at rumme den udbygning, som vi får trukket fuldstændig ned over hovedet!"

Vores frygt er hermed blevet til vished. Det synes uafvendeligt, at Mårslet i løbet af ganske få år kommer til at vokse til næsten dobbelt størrelse. Det liberalt indstillede Århus Byråd vil lade de frie markedskræfter bestemme over en meget vigtig del af planlægningen, nemlig udbygningstakten. De mange smukke ord i Kommuneplanen var et udtryk for det daværende byråds hensigter, og derved blev det! Det er en svær kamel at sluge så meget arbejde for at skabe en rolig og sund udvikling i Mårslet har været helt forgæves.

Vi kan derfor blive nødt til at vende os imod nogle af de principper, som vi selv har kæmpet for: diversitet i Mårslet med andre former for bebyggelse end det parcelhusbyggeri, som kendetegner Mårslet i dag. Ved at gøre indsigelse mod lokalplanernes udbredte tæt-lav bebyggelse kan vi muligvis påvirke planerne, så de ændres til en lavere bebyggelsesgrad. Det skal overvejes nøje, men der er vendt op og ned på mangt og meget, så der er virkelig brug for nytænkning!

Keld Schmidt-Møller
medlem af Forretningsudvalget (FU) under Mårslet Fællesråd

email