Hvordan bevarer man
20/1/2005

Mårslet er et godt sted at vokse op, men det er ikke det samme som at alle børn har det nemt, og at man bare kan lade tingene køre i tiltro til, at det kan de børnene og de unge jo godt selv styre.
En brochure, som er udarbejdet i regi af den såkaldte Skoledistriktsgruppe - et samarbejde mellem en lang række institutioner i Mårslet - sætter fokus på, at nogle børn og unge faktisk har en adfærd, som kan være til skade for dem selv eller deres omgivelser, ligesom der kan være børn, som mistrives.
"Selvom forældrene har et særligt ansvar, vil vi gerne opfordre til, at alle voksne hjælper børn og unge i lokalområdet, så det bliver en fælles opgave at bevare Mårslet som et godt sted at bo og vokse op," hedder det i brochuren.
Den kommer omkring det, forældre kan og bør holde øje med, omkring det ømtålelige emne fester, og så er der et afsnit om, hvad man som borger i øvrigt kan og bør gøre.

Brochuren er lokal og husstandsomdelt. Den kan desuden findes via vedhæftede link, og den vil fast kunne findes via linket "unge".

link