Kommentarer til lokalplanerne -
18/1/2005

Bestyrelsen i 'Grundejerforeningen Ovesdal' har arbejdet med kommentarer - eller indsigelser - til de lokalplaner, der er fremlagt og som blev præsenteret på borgermødet i skolens kantine den 12. januar.
Kommentarerne fremsendes til kommunen og indgår med de forhåbentlig mange andre kommentarer fra byen, i den samlede kommunale vurdering af borgernes reaktion på de fremsatte forslag.
Formålet med offentliggørelsen på Byens Web er derfor dels at gøre medlemmerne i 'Ovesdal' bekendt dem indholdet, dels at lade kommentarerne tjene som inspiration eller måske som katalysator for processen, som andre foreninger, grupper og enkeltpersoner arbejder med - eller skal til at arbejde med. (Frist for indsendelsen er den 26. januar).
Kommentarerne findes ved at klikke på det understregede 'link'.

link email