Vej-forslag vil splitte byen
26/1/2005

Kommunens to lokalplanforslag og den dispositionsplan, der er sendt ud samtidig, fører ikke en så stille og hengemt tilværelse, som nogen måske kunne have ønsket. For tredje gang på få dage er der nu indsendt en indsigelse mod dokumenternes indhold til kommunen. Denne gang fra den trafikgruppe, der blev nedsat på borgermødet i sidste uge, bakket op af en række grundejerforeninger i området omkring Langballevej.
Læs indsigelsen i sin helhed på dette link:
link
Indsigelsen beskæftiger sig især med dispositionsplanens forslag om en ny vej øst om byen. Det hedder indledningsvis:
"Dispositionsplanens forslag om en indre ringvej vil på radikal vis ødelægge den sammenhæng, der karakteriserer byen. Byen vil for altid fremover være belastet af en transitvej, som både praktisk og mentalt vil splitte byen, som det er set andre steder. Samtidig vil den påtænkte vej ikke løse de trafikale vanskeligheder for byen, idet den ikke forbinder boligområderne med skolen, idrætsfaciliteterne, indkøbsmulighederne m.v."
Vi mener derfor, at dispositionsforslaget skal ændres, så den foreslåede indre ringvej fra Nymarksvej til Mårslet Byvej fjernes helt fra dispositionsforslaget. I stedet skal det eksplicit slås fast at der kun arbejdes med alternative løsninger, som sikrer en bæredygtig helhedsløsning for byen."
Indsigelsen gentager i stedet ønsket om en ny vej syd om og vest for Mårslet og peger på, at den både vil fjerne gennemkørende trafik og hjælpe på børnenes skolevej.