Mødet i Fællesrådet er åbent,
1/2/2005

Tirsdag den 22. februar 2005 holder forretningsudvalget det årlige ordinære repræsentantskabs-møde i henhold til vedtægterne.
I lighed med de to foregående år vil vi holde mødet som åbent, med adgang for alle lokalområdets borgere (kun medlemsrepræsentanter har dog stemmeret).
Vi vil gerne opfordre både foreninger og borgere til at finde forslag til FU-medlemmer, da 2 medlemmer i det nuværende FU ikke ønsker genvalg. Sekretær og FU-medlem med fokus på trafik og bylan ønskes.
Forslag - både til kandidater og til debat - kan sendes til formanden:
Anne Worm, Visbjerg Hegn 78, 8320 Mårslet, tlf. 86 29 90 52
E-mail: anne.worm@mail.tele.dk
Forslag der skal behandles på mødet skal være formanden i hænde senest d.14.februar.
Vore referater fra FU-møder, dagsorden for repræsentantskabs-mødet, vedtægter og handlingsplan ligger tilgængeligt på www.maarslet.net

Læs desuden et udkast til en aktivitetsliste for 2005.

link