Mårslet har mistet en ildsjæl -
20/2/2005

Mindeord over Steen Rothly – af Jens Svendsen, kasserer i TMG Fodbold

TMG Fodbold og dermed også Mårslet har mistet en ildsjæl. Steen Rothly er ikke iblandt os mere.
Steen Rothly har i flere år lagt mange kræfter i Mårslets fodboldafdeling. Han var om nogen, manden som i slutningen af 80’erne kæmpede for at fastholde en fodboldafdeling i Mårslet. Steen sad i flere år som formand for TMG Fodbold. Han havde et stort og godt netværk i Mårslet, og havde derfor nemt ved at få fat i nye unge kræfter både til bestyrelsesarbejdet og til jobbet som træner til de forskellige hold.
Steen kæmpede altid for en sag. Gik op i den med liv og sjæl. Havde han først sat sig en ide i hovedet, skulle der virkelig gode argumenter til, hvis der skulle rokkes ved Steens opfattelse af, hvordan ideen skulle føres ud i livet.
Steen havde også gode relationer til Århus Kommunes Fritids- & Kulturforvaltning og var dybt involveret i det store arbejde omkring udvidelsen med en fodboldbane mere til Mårslet.
I alle de år Steen sad som formand, passede han også jobbet som kampfordeler. Som tiden gik, valgte Steen formandsjobbet fra for at koncentrere sig 100% om kampfordelerjobbet. Dette krævende job blev førhen udført manuelt af Steen. Det var et sandt puslespil, at få fordelingen af de mange kampe til at gå op i en højere enhed. Så når en træner gerne ville have flyttet en kamp eller et kamptidspunkt, kunne Steens interesse herfor – forståeligt nok - ligge på et meget lille sted.
Den nye teknik gjorde også sit indtog på dette felt, og Steen kastede sig over den nye arbejdsform med ildhu. Han fik hurtigt sat sig ind i de nye arbejdsprocesser, og så gjorde det ikke noget, at antallet af fodboldhold og dermed også antallet af kampe steg kraftigt. Steen nåede altid at få færdiggjort arbejdet inden sæsonopstart.
Steen deltog også flittigt i det kæmpearbejde, der fulgte med fodboldafdelingens genskabelse af Mårslet Festuge. Han arrangerede i den forbindelse vejfodboldturneringer og passede jobbet med at sælge pølser og drikkevarer ved de forskellige arrangementer i de dage, festugen stod på.
Med baggrund i sit mangeårige virke i TMG Fodbold opnåede Steen også at blive æresmedlem af TMG’s Hovedafdeling. Og for et par år siden kårede Århus Fodbold Forum Steen som årets leder i Århus’s fodboldverden.
Steen blev desværre for et par år siden ramt af sygdom, men han ville ikke give op. Han kunne efter eget udsagn sagtens passe sit kampfordelerjob og lod sig derfor også genvælge på de efterfølgende generalforsamlinger. Sidste efterår måtte han – hvor nødigt han end ville – dog sige stop. Først da gik det rigtigt op for os andre i bestyrelsen, hvilken kæmpeindsats det var, Steen havde udført.

TMG Fodbold takker Steen for hans kæmpeindsats for fodboldidrætten i Mårslet. Må Steens mangeårige frivillige arbejdsindsats stå som et godt eksempel for de kommende generationer i Mårslet. Ære være Steens minde.

Steen begraves fra Mårslet Kirke tirsdag d. 22. februar kl. 14.