Skal Mårslet løsrive sig
20/2/2005

Samarbejdet mellem Mårslet Fællesråd og Århus Kommune - oplæg til debat på Repræsentantskabsmødet d. 22/2 05

Der skal ikke herske tvivl om at FU og mange andre aktive i Fællesrådets udvalg er frustrerede over det foreløbige resultat af processen omkring lokalplan 696 og 698 samt dispositionsplan for Mårslet.

Der har fra vores side været en stor og engageret indsats i forbindelse med planværkstedsarbejdet og i opfølgningen på det.
Alligevel står vi med 2 lokalplanforslag der ikke tager højde for vore væsentligste indsigelser, som vi ellers har fremført fra første færd, nemlig:
- Styring af udbygningstakten
- Respekt for bystrukturen, især å-beskyttelseslinien
- Samtidighed for trafikløsninger og udbygning af institutioner

Vi er ikke blevet gjort bekendt med at Kommunenplan 2001s intentioner om moderat vækst ikke er noget værd i praksis.
Vi har først nu fået at vide at Byrådet dengang fraskrev sig muligheden for at styre udviklingen på privatejede udbygningsområder.
Konsekvensen i Mårslet er, at et alt for stort område er blevet frigivet til byvækst på en gang, og at Kommunen har overladt det til markedskræfterne at styre det.

-
Vi finder det ansvarsløst af komunen at handle sådan.
Vi er fortørnede over, at kommunen kræver respekt for de regler, den selv ønsker at følge, men er parat til selv at dispensere fra å-beskyttelseslinien, som vi ønsker respekteret.
Vi føler os efterfølgende misbrugt i en sort beskæftigelsesterapi, som bedst kan betegnes som skindemokrati.
-
Skal disse forhold have konsekvenser for Fællesrådets hidtidige samarbejdspolitik med Århus Kommune?
Skal vi arbejde for løsrivelse og sende det økonomiske tilskud retur?
FU ønsker hermed at lægge op til en overordnet debat for at kende medlemsforeningernes holdning.
Anne Worm
Fællesrådsformand