Støt byens hus -
21/2/2005

Det er nu over 2 måneder, siden Borgerhuset i Mårslet ved et talstærkt fremmøde på generalforsamlingen blev reddet på målstregen.
Hvad er der så sket siden da, hvordan vil Borgerhuset markere sig i fremtiden og hvorledes har du som borger i Mårslet mulighed for at give dit bidrag til Husets fortsatte eksistens?

Mårslet Borgerhus et samlingssted for byens borgere centralt placeret i bykernen.
I weekenderne er huset booket til private arrangementer og i hverdagstimerne udlejet til forskellige foreninger. Borgerhuset forestår også udlejning af lokalerne til Børnehaven Valnødden.
Da Borgerhuset er til for byens borgere, vil vi meget gerne opfordre til, at vi står sammen om at opretholde husets fortsatte virke. Vi har i dag ca. 150 medlemmer af Borgerhuset, som via et årligt medlemskontingent på 100 kr. er med til at opretholde de aktiviteter, som omgiver huset.
Vi vil gerne udvide medlemsskaren på den måde står vi stærkest til at møde fremtiden, og dermed forstærkes også chancerne for, at huset kan forblive i Mårsletborgernes hænder.
Vi har masser af spændende visioner for fremtiden, bl.a. er vi i færd med at planlægge Grundlovsdag 2005, som vi håber kan få større opbakning end tidligere vi vil i hvert fald gøre vores ypperste for at byen igen kan få det traditionsrige arrangement tilbage på ret kurs.

I næste nummer af Mårslet Bladet vil du også kunne finde et indbetalingskort. Du skal blot påføre navn og adresse og indbetale girokortet på posthuset, banken eller via din
Netbank(gironr.: +01 621-6900). Du kan også få tilsendt et girokort. Kontakt: 86 20 12 43
Vi glæder os til at høre fra Dig. Støt Borgerhuset det er Dit hus.

Bestyrelsen for Mårslet Borgerhus