Læs de nye prognoser -
23/2/2005

Den nye skoleprognose er blevet klar - og den er forbavsende læsning. Hvor sidste års skoleprognose anslog, at MÅrslet Skole i 2013 ville komme op på 815 elever fordelt på 38 klasser, mener man ifølge den nyeste prognose, at vi kun når et elevtal i 2013 på 797 elever og stadig 38 klasser.
Læs også den boligprognose, der ligger til grund for fremskrivningen. Begge oversigter finder du via linket "diverse". Der ligger også et dokument, hvor skoleprognoserne er skrevet sammen, så man kan se, hvordan de "holder vand" / de har udviklet sig over tid - dvs tilbage til 2000. Dengang blev Mårslet Skole anslået til at skulle have 686 elever i 2004. Det faktiske tal er 730.