Kaotisk og grotesk parkering
22/2/2005

Det er rigtig hyggeligt at være med til morgensang på skolen. Også selv om det er et punkt, man lige skal presse ind i et stresst morgenprogram - og derfor altså har kørt poden i skole i bil, selv om vi allesammen godt ved, at det ikke er så godt. For det skaber ekstra trafik på vejene, og bilen skal parkeres, og der er aldrig plads ...

Dette problem tog skolebestyrelsens formand Erling Sørensen fat på mandag morgen efter vinterferien, hvor der sædvanen tro var masser af forældre med til morgensang. Han kom med en venlig, men helt entydig opfordring: I er velkome til morgensang! Men gå hertil, sammen med jeres barn.
Webben har modtaget:

Morgenstund har guld i mund ..
Sådan lyder noget af teksten fra en kendt salme, som kunne være sunget en morgen ved fællessamlingen klokken 8.00 i skolens A-hus. Vi har i snart fire år haft det faste punkt, at skoledagen og dermed undervisningen starter med fælles morgensang for alle elever i .0 3. klasser, der samles på rækker i A- huset og synger en sang for derefter at gå til de respektive klasser for at fortsætte med dansk, matematik, eller hvad der nu står på skemaet.

Vi tror, at de fleste både elever og lærere er glade for, at dagen startes på denne måde, og det er samtidig fint, at der også er en god opbakning fra mange forældre, der ofte danner krans om de mange elever i et fyldt A-hus. Opmærksomhed og opbakning er noget, vi alle skal være glade for, og succesen er derfor også noteret med en vis tilfredshed for os, der har været med til at igangsætte et sådant fast bestanddel på skolen.

Bagsiden af medaljen, for sådan en er der også, er de omkringliggende logistikforhold.
Parkeringspladsen ved hallen er ofte propfyldt i tidsrummet 7.45 8.10, i hvilket tidsrum der kommer såvel skolebus som busser, der skal transportere elever til svømning eller andre udenbys aktiviteter.
Det medfører til tider kaotiske og mere eller mindre groteske parkeringsløsninger på tværs , ud for de gule striber umiddelbart i indkørslen og så videre.

Ikke just gode rollemodeller for vore små poder, vi på andre tider forsøger at lære de gode leveregler i trafikken, og som vi i andre forhold forventer skal lære den rigtige adfærd, når de indenfor skolens rammer. Så derfor, medforældre på skolen: Kan vi ikke gøre det lidt bedre ? Også selvom vi er utålmodige og lidt stressede lige før skoletid.

Lad dette være en opfordring og måske skal vi overveje at synge "Det er så yndigt at følges ad", det er det især, hvis man har nogen at følges med på cykel eller gå-ben... Det kunne være sammen med far eller mor, der skal til morgensang.

Vi ses til mønstring klokken 8.00

Erling Sørensen, formand for skolebestyrelsen