Det skal have konsekvenser!
23/2/2005

Måske skal vi ikke direkte melde os ud af Århus Kommune, som der provokerende var lagt op til i mødeindkaldelsen til det årlige repræsentantskabsmøde i Fællesrådet. Men rådmænd og politikere skal stå til ansvar - den måde at bedrive lokalpolitik på skal have konsekvenser.

Det var holdningen hos flertallet af de, der i aftes ytrede sig på Fællesrådets årlige møde med de foreninger, rådet repræsenterer i forhold til samarbejdet med kommunen.
Fællesrådsformand Anne Worm virkede som en kedel, der længe har været ved at koge over. Alligevel formåede hun indledningsvis at være tilbageholdende med sine egne holdninger til, om og i givet fald hvad Mårslet skal gøre.

Det fik Werner Adolphsen fra Hasselhegnet til at reagere. Han frygtede, at Fællesrådet havde tænkt sig ikke rigtig at gøre noget og påpegede, at Magistratens 2. Afdeling med rådmand Poul B. Skou i spidsen havde markeret sig med "adskillige skævere" i den senere tid. Han foreslog Fællesrådet at invitere rådmanden til Mårslet for at få en ordentlig diskussion med ham, om hvordan det er, man behandler kommunens lokalsamfund:
"Han er på valg til efteråret," som Werner Adolphsen gjorde gældende.

Idéen fik varm opbakning fra mange sider bl.a. det siddende forretningsudvalg.
"Lad os udarbejde en annonce, som direkte advarer børnefamilier mod at flytte til Mårslet, for her sørger kommunen hverken for veje eller institutioner," foreslog en anden, Peter Bjerg fra Mølleparken, og:
"Søg aktindsigt for at få indblik i sagsbehandlingen," lød et forslag fra Henrik Gravgaard,.Langballevej.

Mødet endte med det, der sikkert var Anne Worms egentlige dagsorden: En opbakning til, at forretningsudvalget nedsætter en gruppe, der skal lægge strategi for og udføre en eller anden form for "larm i gaden" ikke med det formål at lave lokalplanerne om, for det tror ingen på er muligt. Grundene er allerede solgt, og kommunen kan ikke omgøre lokalplanen, fordi den så vil pådrage sig et stort erstatningskrav. I stedet skal sigtet være så store politiske konsekvenser for politikerne som muligt og så megen afbødning af skaderne på lokalsamfundet, som man kan hive hjem.

Eneste punkt i lokalplanerne, som ikke er opgivet, er fravigelsen af å-beskyttelseslinjen. Fraviger kommunen denne beskyttelse, vil kommunens afgørelse blive anket.
"Den skal respekteres," som Anne Worm udtrykte det.

Mødet gik senere over i"almindeligt" repræsentantskabsmøde bl.a. med en konstatering af, at i en tid, hvor man andre steder arbejder på at udvikle borgerinddragelsen, så arbejder man i Århus på at afvikle den. Midlerne til Fællesrådene har været for nedadgående i hele den aktuelle borgmesters periode.
Fællesrådets kasserer, Keld Schmidt-Møller, konstaterede med slet skjult henvisning til de gamle Århus-historier, at han midt i alle problemerne ikke kunne lade være med at trække på smilebåndet over den såkaldte "Århus-model" for borgerinddragelse.

Keld Schmit-Møller foreslog en forhøjelse af foreningernes bidrag til Fællesrådet og desuden, at man tager en principiel diskussion af muligheden for at optage enkeltpersoner som medlemmer af Fællesrådet.
Et andet forslag lød på at oprette en støtteforening, "Mårslet Fællesråds Venner", i stil med "Mårslet Skoles Venner" og "Mårslet-Bladets Venner".
Keld Schmidt-Møller arbejder videre med emnet frem mod næste repræsentantskabsmøde.

Finn Smerup, tidligere formand for Fællesrådet, gjorde gældende, at han faktisk allerede havde snakket med tidligere borgmester Flemming Knudsen, som havde lovet at bære en særlig ansøgning fra Mårslet direkte frem på et magistratsmøde. Finn Smerup havde endda allerede skrevet et udkast til denne ansøgning.
Det fik Anne Worm til at markere, at den slags burde Finn Smerup måske ikke tage initiativ til uden at snakke med formanden for Fællesrådet.

Ved de afsluttende valg blev Tina Vestergaard valgt som ny næstformand for en to-årig periode. Alice Sørensen blev valgt ind som sekretær, også for to år.
Jakob Lind blev genvalgt som bladkasserer.
Emma Søe gik fra at være suppleant til at være menigt medlem af FU.
Poul H. Poulsen blev valgt ind som nyt medlem af forretningsudvalget.
FU havde derimod ikke på forhånd fundet en ny 2.suppleant. Derfor fik FU mødets velsignelse til at supplere sig selv i årets løb.
Flemming Solgaard, mødeleder, blev valgt som revisor for 2 år. Finn Smerup blev valgt ind som revisorsuppleant for 1 år.