Aktivitetsdag på skolen -
14/3/2005

Lørdag d. 2. april, hvor den traditionelle "hold Mårslet ren"-dag afvikles, "udkommer" Mårslet Skole med et nyt initiativ: En aktivitetsdag. Under temaet "sundt liv i et rent miljø" indkaldes børn og forældre til en dag, hvor der skal samles skrald, udsmykkes, måske plantes? - køres jord væk, spises sundt og laves sport - alt sammen med det dobbelte formål at være sammen om nogle gode aktiviteter og så at samle penge til at udbygge legefaciliteterne.
Skolen er kommet meget langt med selv at renovere legeplas til de små - men de stores aktivitetsarealer kniber det mere med. Flere i skolens forældrekreds har gentagne gange foreslået skolens bestyrelse at kopiere de succes'er, man har lavet andre steder - hvor der fx er lavet cykelløb, hvor man har kørt mange tusinde kroner hjem til en aktivitet på skolen eller til en nyanskaffelse.
Skolebestyrelsen har i erkendelse af, at det er vanskeligt at skaffe sponsorer, valgt at tage denne udfordring op via en aktivitetsdag, hvor man slår flere fluer med ét smæk. Således er det håbet både at få forskønnet miljøet og at få samlet penge sammen, så børnene får et bedre miljø og bedre muligheder udendørs.

Arrangementet er koordineret med arrangørerne af "Hold Mårslet Ren"-dagen. Den grønne guide Birthe Buhl vil således komme forbi skolen ved middagstid, forklædt som H.C. Andersen, og fortælle et lille eventyr i tilknytning til, at man ved middagstid finder ud af, hvor mange penge de forskellige initiativer på aktivitetsdagen har givet.

Det er lagt ud til klassernes forældreråd at finde på, hvad de forskellige klasser skal bidrage med. Sammen med brevet fra skolebestyrelsen har forældrerådene dog fået en inspirationsliste.
Tine Legarth Iversen fra skolebestyrelsen er koordinator, og hun skal inden aktivitetsdagen have at vide, hvad de forskellige grupper af børn og forældre stiller op med.

Overskuddet fra dagen anvendes sammen med et ekstraordinært tilskud på 150.000 kr. fra skolen til særligt at gøre noget for skolens større børn. For et år siden fik mellemårgangene ét legestativ. De store har slet ingenting fået. Det er bl.a. i den ende af skolens udearealer, aktivitetsdagen gerne skulle bane vej for en skaterbane. Den er et stort ønske både hos de ældste børn, fritidsbrugerne og institutionerne.

email