Udvalget for protest mod overgreb
30/3/2005

Mårslet protester!
Under denne overskrift kalder Udvalget for Protest mod Overgreb et ad hoc udvalg under Fællesrådet til mobilisering af områdets borgere. Udvalget vil kommende fredag og lørdag samle underskrifter dels mod den alt for store udbygning af Mårslet på alt for kort tid dels mod den måde, hvorpå man lokalt er blevet foregøglet medindflydelse på de to lokalplaner, der skyder udbygningen i gang.
Udvalget for Protest mod Overgreb har udarbejdet en beskrivelse af det planlægningsforløb, der er i skudlinjen. Se denne beskrivelse på vedhæftede link og i det Mårslet-Blad, der dumper ind ad brevsprækkerne i disse dage.

Beskrivelsen har til formål at informere om, hvad der er sket hvornår. Det fremgår således af den udførlige skildring, at hverken det nuværende eller det daværende Fællesråd kan beskyldes for at have "sovet i timen", som nogen ellers har antydet.

Beskrivelsen skal ikke bare informere den skal også mobilisere. Fællesrådet vil gerne lave så meget "larm", at kommunen indvilliger i samtidighed dvs en udbygning af byens faciliteter senest samtidig med, at de nye boliger kommer.
Til det formål er der brug for underskrifterne.

Fællesrådet "arbejder .. hårdt på at få de ansvarlige til at indse, at der skal laves samtidige udbygninger af trafiknettet og diverse servicefunktioner, når man påfører et bysamfund en så massiv boligtilvækst.
Vi satser altså på at påvirke processen indefra, ved at fremføre vore idéer til løsninger," hedder det i lederen i bladet. Og videre:
"Således har vi allerede været i dialog med Vejkontoret om mulige løsninger af trafikproblemerne. Det samarbejde kommer til at løbe over et par møder og afsluttes med et notat, der vedlægges lokalplanerne, når de går i Byrådet igen.
Vi har på basis af det første møde grund til at tro, at Vejkontoret nu endelig har opgivet planerne om "den glemte vej".
Ligeledes har vi forelagt Stadsarkitektens Kontor alternative løsninger til udformningen af lokalplan 698, så å-beskyttelseslinien respekteres," hedder det.

Man deltager i underskriftsindsamlingen enten ved at aflevere den "slip", der sidder forrest i Fællesrådets beskrivelse af forløbet, i en til lejligheden ophængt kasse i Brugs, Fakta, bager eller kiosk.
Udvalget vil desuden stå med ekstra underskriftslister foran Brugsen og Fakta fredag d. 1. april kl. 17 - ca. 19 og lørdag d. 2. april k. ca. 11 - 13.
Derefter vil Fællesrådet sørge for, at underskrifterne bliver afleveret på rådhuset "med maximal opmærksomhed", som det hedder.

link