Forening på plads -
7/4/2005

Efter den noget dramatiske generalforsamlingen i februar i Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening, hvor formanden trak sig, har foreningen efter mange ugers konstitueret sig.
Foreningen nye formand bliver Else Svendsen, der bor i Langballe, næstformand blev Anders Errboe. Hans Møller er fortsat sekretær, og Ingerlise Wendland styre pengesagerne, som hun har gjort i adskillige år.

KC