Det skulle være så godt ...
8/4/2005

28. april 2004 blev den såkaldte Århus-model for borgerinddragelse vedtaget i Århus Byråd.
Mindre end et år tog det, før modellen endte med frustrationer i kommunens lokalsamfund og beskyldninger om pseudodemokrati. Nu skal den evalueres, og skårene i samarbejdet med de lokale fællesråd, der er kommet først i klemme, skal klinkes.
Det blev resultatet af en debat på byrådsmødet i Århus i onsdags.

Århus-modellen for borgerinddragelse opererer med otte hovedpunkter, hvoraf man altså er kommet snublende hurtigt til sidste punkt, som handler om evaluering og udvikling af metoden.
De otte hovedpunkter er:
1: Borgerinddragelsen skal tage afsæt i Århus Kommunes værdier
2: Borgerinddragelse er en obligatorisk overvejelse i startfasen af en opgave
3: Borgerne har som minimum ret til at blive hørt
4: Hvis en gældende plan ændres, skal det begrundes hvorfor ‘aftalen’ laves om
5: Borgerne skal have reelle muligheder for at deltage
6: Det private engagement i kommunens eller lokalområdernes udvikling skal fremmes
7: Samarbejdet med råd, foreninger og organisationer skal fastholdes og udvikles
8: Århus Kommune vil løbende udvikle metoder og faglig kompetence

Modellen, som lokalt og med slet skjult ironi omtales som en Århus-historie, har givet masser af ballade i både Mårslet og Solbjerg. Der er begge steder stor frustration over, at Magistratens 2. Afdleing har udarbejdet lokalplaner, som ligger langt fra de forslag, borgere og embedsmænd har udarbejdet i starten af planlægningsforløbene.

Af byrådsmødet i onsdags fremgik det, at heller ikke politikerne er sikre på, hvad de mener med borgerinddragelse.
Derfor har Poul B. Skou lovet, at der vil blive lavet en evaluering af de to forløb i Mårslet og Solbjerg, og han vil også invitere Fællesrådet i Mårslet til et møde.
Det glædede syd-regionens lokale byrådsmedlem, Margrethe Bogner, S. Hun har været med til at rejse diskussionen i byrådet.

Læs mere om Århus-modelle for borgerinddragelse på vedhæftede link.

link