Knap 1.000 underskrifter
15/4/2005

"Udvalget for Protest mod Overgreb" har talt underskrifter. 816 + ca. 100 mårslettere har protesteret. De 816 er der fysisk bevis på. De sidste ca. 100 gik op i flammer, da et af Fællesrådets FU-medlemmer efter en lang dags indsamling fik andet at tænke på, da hans garage brændte.
"Det skal han ikke høre et ondt ord for," siger Fællesrådets formand Anne Worm, som fortsætter:
"Men det ligger mig på sinde at give et retvisende billede af, hvor mange mårslettere der faktisk står bag protesten overfor Århus Kommune. Det er et flot resultat, som forpligter os til at knokle videre."

Og der sker noget. Demokrati-aspekterne af planværkstedsforløbet var på Byrådets dagsorden d. 6. april på Margrete Bogners foranledning. Mårslet havde benyttet lejligheden til at sende det store protestskrift til alle byrådspolitikere, så ingen er længere i tvivl om, hvad man mener i byen. Lyt evt. til debatten fra Byrådsmødet på Århus Kommunes hjemmeside via vedhæftede link.

Rådmand Poul B. Skov er nu inviteret til borgermøde i Mårslet. Fællesrådet har fået hurtigt svar. Rådmanden anerkender problemer i dialogen med Mårslet Fællesråd, men han vil helst holde møde med Fællesrådet, før han evt. stiller op til et borgermøde.

Fællesrådet har foreslået rådmanden borgermøde om "Mårslets situation og fremtid", konkretiseret ved følgende emner:
1) Hvad vil kommunen gøre for at begrænse hastigheden af udbygningen af Mårslet?
2) Hvad vil kommunen gøre for at håndhæve å-beskyttelseslinien?
3) Hvornår kommer kommunen med konkrete løsninger på de problemer der vil opstå, når byen vokser så drastisk? Det drejer sig om trafik, skole, børne- og ældreinstitutioner, fritidsfasciliteter og biblioteksbetjening.

link